Kvävgas

Kvävgas är en lukt- och färglös gas vars kemiska beteckning är N2, vilket visar att dess molekyler består av två sammanbundna kväveatomer. Vanlig luft består till cirka 78% av kvävgas.

Den upptäcktes åt 1772 av läkaren och kemisten Daniel Rutherford som framställde ren kvävgas genom att ta bort syre och koldioxid från luften. Han fann att gasen kvävde eld och dödade djur.

Kvävekompressorer som http://www.granzow.se/produkter/hogtryckskompressorer/industrikompressorer/verticus-5/ används idag för enkel framställning av kvävgas.

Kvävgas inom industrin
Då bindningarna mellan atomerna i kvävemolekylen är trippelbindningar medför detta att kvävgas i sig är ett trögreaktivt ämne. Kvävgas är en icke brandfarlig gas som ej heller reagerar med syre i form av oxidation. Detta ger en mängd tillämpningsområden, bland annat som skyddsgas inom industrin på grund av sin reaktionströghet men även till att fylla däck på exempelvis flygplan och racerbilar samt vid livsmedelsförpackning för att minska bakterietillväxt.

Flytande kväve
Flytande kväve består av kvävgas som är nerkyld till mindre än minus 196 grader Celsius. Liksom vanlig kvävgas har flytande kväve en mängd användningsområden som dock skiljer sig markant från kvävgasens. I flytande form nyttjas kväve vid frysning av livsmedel, som kylmedel samt vid krymppassning, vilket är sammanfogande av metalldelar utan svetsning. Ett nyare och mer experimentellt användningsområde är kryologin, den kryologiska nedkylningen av organsiska organismer i bevarandesyfte.

Klamydiatest

Du kanske har haft oskyddat sex och är orolig att du har blivit smittad med klamydia. Klamydia är Sveriges vanligaste könssjukdom. Man behöver verkligen inte skämmas när man har drabbats av klamydia. Det är en könssjukdom som är ofarlig om man upptäcker det i tid. Oftast så få man ingen symptom när man har blivit smittad av en med klamydia, utan om du ha haft oskyddat sex är det bäst att testa dig för att vara säker. Om du är smittad så får du antibiotika.

Testa dig snarast
Om man som kvinna inte upptäcker klamydian och går med det i kroppen en längre tid, alltså flera månader, så kan man ha otur och få äggledarinflammation. Om äggledarna skadas tillräckligt mycket så kan kvinnan bli steril eller ökar risken för utomkvedshavandeskap. Om män går med obehandlad kladdiga en längre tid så kan de få prostatainflammation eller bitestikelinflammation. Detta kan göra att chansen att få barn minskar.

Viktigt att testa sig
Även fast sjukdomen går att bota och inte är speciellt farlig så kan det komma att påverka dig när du vill ha barn i framtiden. Därför är det viktigt att skydda sig med kondom och om man inte gör det är man skyldig till att testa sig. Gå in på http://klamydiatest.net för att beställa ett test.

Låt bilverkstad i Västerås ta hand om din bil

Din bil tål mycket och klarar de flesta väderlekar men för att den ska hålla i många år kräver även den omvårdnad. Genom att ta bilen till bilverkstad Västerås för vård och service kan det göra mycket. Då bilverkstaden är återförsäljare för Citroën, Mitsubishi och Suzuki kan du få speciell service till din bil om den tillhör något av de märkena. Annars tar bilverkstaden emot alla sorters bilmärken och även husbilar.

Medlem i MRF
För att du som kund ska känna dig så trygg som möjligt oavsett om du lämnar in din bil för service eller köper bil är verkstaden med i Motorbranschens Riksförbund, MRF. Det är en organisation som är till för verkstäder och professionella och seriösa återförsäljare av bilar. För att få vara medlem i organisationen krävs det att verkstaden uppfyller de krav som ställs på kundservice, miljö och ekonomi.

Få bra service av rätt folk
De bilhandlare som är anslutna till organisationen MRF har blivit godkända inom kompetens, rätt pris och service. Det gör att du som kund kan vara säker på att du får bra service av personer med rätt kompetens för ett bra och tryggt pris. Din bil hamnar i goda händer och du kan vara säker på att du får ut det bästa av både service eller bilköp. För kontakt och bokning gäller nummer: 021-81 61 00.

Pengar och byggkalkyler

Till syvende och sist så kommer alla byggplaner ner till budgeten. Oavsett om det är privat eller offentligt, stort eller smått, måste man försäkra sig om att allt görs inom givna medel så man inte står där med något halvfärdigt. I värsta fall olagligt, om det inte kan färdigställas. Att använda sig av en kalkylkonsult som http://www.bkkonsulter.se/vara-tjanster/kalkyler kan spara inte bara kronor, utan också en massa tid. I initiala skeden, vid budgivningar osv, kan just tid vara av yttersta vikt.

Vad som räknas på kostnadskalkyler
Kort sagt kan man säga att kostnadskalkyler räknar om arkitektens artistiska och materiella uträkningar till pengar och i sin tur till byggplaner. I ett budgivningsskede kan det vara avgörande för val av konstruktionsbolag. Det är också förekommande att ta in en kalkylkonsult för att värdera, och i vissa fall till och med, verifiera en byggplan. Detta kan ske t ex vid stora arkitekttävlingar.

Mest viktigt är dock affärsplanen och hur allt ifrån cash-flow, till banklån och moms betalningar fungerar parallellt och på ett så smidigt och vinstgivande sätt som möjligt.

Ekonomisk expertis
Offentlig upphandling är ett stort och viktigt område att se till att det görs på bästa möjliga sätt. Ibland kan en bedömning eller upphandling gå fel eller grova omstruktureringar behöver göras. Då kan man också kalla in en kalkylexpert som ekonomisk expert för att ge råd om det som skett varit i god tro eller medvetna felkalkyleringar för att ta vinning på något annat sätt. Dylika tvister är inte så vanligt förekommande privat då det framförallt är en så korrekt och lättarbetad budget som möjligt som man söker.

Gör ditt eget snus

Snusar du men tycker att det är löjligt dyrt att köpa snus på grund av den höga tobaksskatten som Sverige har? Då är detta verkligen någonting för dig, för här kan du slippa undan den höga tobaksskatten genom att göra ditt eget snus. Detta är både ekonomiskt och hur enkelt som helst!

Två olika sätt att göra eget snus
För att göra ditt eget snus hemifrån behöver du lite olika saker, beroende på vilket sätt du väljer att göra det på. Det finns nämligen ett enklare och ett svårare sätt. Det svårare sättet innebär att du beställer hem råtobak som du sedan behandlar till brukbart snus, medan det lättare innebär att du köper hem snussatser.

Allt snusmaterial du behöver
Oavsett vilket sätt du väljer att göra ditt eget snus på så finns allt material här. Det kommer verkligen att gynna din ekonomi mer då du börjar att göra ditt eget snus, eftersom du helt och hållet slipper undan den höga tobaksskatten. Välkommen att besöka www.göra-eget-snus.se för att få reda på mer eller beställa ditt snusmaterial redan idag!

Kalkyler

Om du håller på med att skapa en budget för någonting som du verkligen vill ska vara helt korrekt och kunna hållas, så behöver du göra den rätt från början och ta hänsyn till all den information som finns. Om du behöver hjälp med att upprätta en korrekt kostnadskalkyl så är det bara att kontakta detta företag.

Hjälp med upprättande av kalkyler
Här får du hjälp med många saker när det gäller att upprätta en kostnadskalkyl om du tar hjälp av deras konsulttjänster. De kalkyler du erhåller är riktigt genomarbetade och är även anpassade efter dina behov och det som du personligen tycker är viktigt. Det finns många kostnadskalkyler att få hjälp med här, så som anbudskalkyler, beräkning av total investeringskostnad/budget, anbudskontroll och mycket mer.

Kalkyler och hjälp vid tvister
Det finns verkligen många bra anledningar till att få hjälp med sina kostnadskalkyler för att kunna fixa en korrekt budget som håller. Utöver att du får hjälp med dina kostnadskalkyler så är detta konsultföretag tillgängligt för att vid tvister i skiljenämnd eller domstol agera som ekonomisk sakkunnig. Kontakta dem och få hjälp med kalkyler och mycket annat redan idag!

Vad är bantningspiller?

Bantningspiller är en tablett vars syfte är att hjälpa personen att minska sin egna vikt på kemisk väg. Dessa brukar man oftast svälja med vatten. Som namnet beskriver är detta piller oftast komprimerat till en liten kapsel med innehåll av olika ämnen som sedan löses upp i kroppens egna kanaler. Effekten blir att personen får en viktminskning på ett icke naturligt sätt, som kan vara effektivare än vanlig bantning.

Vilka sorter finns det?
Det finns många olika sorters bantningspiller som tyvärr lovar mer än vad de kan leverera. Därför bör detta inte vara det första bästa alternativet som man testar. Bland bantningspiller finns det de som är receptfria. Hos dessa finns olika vitamintillskott som reklameras som bantningseffektiva. Därefter finns det amfetaminliknande preparat där man dämpar aptiten. Det finns även piller som hindrar fettet att brytas ner och låter det direkt gå ur kroppens system.

Finns det risker med bantningspiller?
Drömmen om att hitta ett piller som magiskt ska vända ens viktnedgång är precis det som de stora företagen tjänar pengar på. Det är även den tankegången som leder till att man fattar irrationella beslut och tar större risker för att uppnå sitt mål. Många av dessa piller har olika biverkningar som kan leda till allvarliga skador då det finns många oseriösa företag som säljer produkter. Därför ska detta tillvägagångssätt ses som den sista utvägen.

Vad är snus?

Snus klassas som en tobaksprodukt med ämnet nikotin som sin grund. I början var snuset torrt och användes på ett helt annat sätt än idag. Istället för att som idag stoppa det under läppen så skulle man förr sniffa in snuset. Snus är en produkt som är mest populärt i de skandinaviska länderna men finns även att handla i USA och Ryssland. Snusets nikotin tas upp av saliven och transporteras sedan vidare till kroppens olika organ via blodet.

Hälsorisker
Snus är inte bra för kroppen då det har många risker. Bland annat finns risken att drabbas av olika former av cancer om man snusar för mycket. Dessutom finns risken att drabbas av fetma och höjda värden av blodfetter. Man kan även få alltifrån halsbränna till blodpropp i hjärnan. Även missfärgade tänder och hopdragna tandkött är någonting som mycket snusande kan leda till. Därför ses snus som en hälsofara i sin allmänna mening.

Vilka typer finns det?
På dagens marknad finns det två varianter som man pratar om, vilka är lössnus och portionssnus. Lössnus är, som namnet antyder, löst pulver i en snusdosa. Med denna snusform väljer man själv mängden av snus som man sedan använder för att forma den önskade storleken på prillan, alltså den portion som man vill ha. Dessa doser innehåller vanligen 40 -50 gram snus. Den andra varianten av snus är portionssnus där snuset redan är förpackat som färdiga portioner i en dosa. Vill man läsa mer finns http://www.göra-eget-snus.se/ att tillgå genom nätet.

Elprojektering med många faktorer att beakta

Att utföra elprojektering innebär att man, vid en byggnation av elanläggningar, teleanläggningar eller andra byggprojekt planerar, konstruerar och därefter dokumenterar resultatet av projekteringen. Detta sker i s.k. systemhandlingar, vilket motsvarar slutgiltiga, färdiga ritningar. Vid konstruktion av el i större anläggningar finns många olika faktorer att tänka på. Först och främst behovet och önskemålet hos kunden som ska använda elanläggningen men även ett stort antal lagar, standarder och regelverk kring el och byggnation.

Säkerhet och miljö
Elsäkerhet är alltid av största vikt och bör vara i fokus vid projektering av anläggningar där elkomponenter ingår. Det rör sig om alltifrån risk för stötar och direkta faror för människor till brandsäkerhet. Samt även skydd för ingående komponenter mot t.ex. strömspikar, kortslutning eller liknande.

En effektiv elprojektering tar även hänsyn till miljön genom en energisnål anläggning, så miljövänliga ingående komponenter som möjligt och lång livslängd på systemet vilket minimerar naturresursförbrukning.

Helhetssyn och ekonomi
Ett företag som kan elprojektering hjälper till i hela processen, från förfrågningsunderlag, kontraktsförslag, förprojektering, projektledning under uppförande samt leverans av dokumentation och tydliga systemhandligar/ritningar. Med kunskap och erfarenhet om de system inom t.ex. el- och telekommunikation som ska konstrueras kan en elprojektor ha en helhetssyn och förstå vikten av driftsäkerhet och tillgänglighet.

Ett kunnigt företag inom elprojektering Stockholm fungerar som en pålitlig partner som säkerställer miljövänliga, driftsäkra och ekonomiska anläggningar med lång livslängd.

Snus – den traditionella svenska tobaksprodukten

Snus har konsumerats i Sverige sedan tidigt 1700- tal och det är faktiskt här snuset har sitt ursprung. Det största företaget inom snustillverkning i världen är också svenska Swedish Match. Snus är tillverkat av torkad tobak och innehåller precis som cigaretter nikotin vilket är mycket beroendeframkallande. Något relativt vanligt är att man slutar röka och ersätter cigaretterna med denna tobaksprodukt. Snus finns främst i två olika former: lössnus och portionssnus. Bland de mest populära sorterna kan nämnas exempelvis General, Skruf, Göteborgs Rapé, och Kaliber.

Försäljning av snus är förbjudet i större delen av Europeiska Unionen samt i Vitryssland och Ryssland. Swedish Match har dock stora kontor och satsningar i många andra delar av världen.

Den som snusar kan snabbt märka att det blir en betydande extrakostnad i budgeten. Det finns dock en del sätt att minska kostnaden för sin snuskonsumtion. Den som lägger ner lite tid på att söka igenom nätet kan spara en betydlig slant. På senare år har det också blivit allt mer populärt att göra sitt snus hemma vilket förutom att vara roligt också sänker kostnaderna betydligt. Mer information om olika sätt att spara in på snuskostnader kan man hitta på http://www.snus-online.nu/, exempelvis om hur man kan börja med egen snustillverkning.