Elprojektering med många faktorer att beakta

Att utföra elprojektering innebär att man, vid en byggnation av elanläggningar, teleanläggningar eller andra byggprojekt planerar, konstruerar och därefter dokumenterar resultatet av projekteringen. Detta sker i s.k. systemhandlingar, vilket motsvarar slutgiltiga, färdiga ritningar. Vid konstruktion av el i större anläggningar finns många olika faktorer att tänka på. Först och främst behovet och önskemålet hos kunden som ska använda elanläggningen men även ett stort antal lagar, standarder och regelverk kring el och byggnation.

Säkerhet och miljö
Elsäkerhet är alltid av största vikt och bör vara i fokus vid projektering av anläggningar där elkomponenter ingår. Det rör sig om alltifrån risk för stötar och direkta faror för människor till brandsäkerhet. Samt även skydd för ingående komponenter mot t.ex. strömspikar, kortslutning eller liknande.

En effektiv elprojektering tar även hänsyn till miljön genom en energisnål anläggning, så miljövänliga ingående komponenter som möjligt och lång livslängd på systemet vilket minimerar naturresursförbrukning.

Helhetssyn och ekonomi
Ett företag som kan elprojektering hjälper till i hela processen, från förfrågningsunderlag, kontraktsförslag, förprojektering, projektledning under uppförande samt leverans av dokumentation och tydliga systemhandligar/ritningar. Med kunskap och erfarenhet om de system inom t.ex. el- och telekommunikation som ska konstrueras kan en elprojektor ha en helhetssyn och förstå vikten av driftsäkerhet och tillgänglighet.

Ett kunnigt företag inom elprojektering Stockholm fungerar som en pålitlig partner som säkerställer miljövänliga, driftsäkra och ekonomiska anläggningar med lång livslängd.