Avlastning och god sömn

Många i Sverige lider av ömma leder, dålig rygg, och så vidare. Mycket beror troligtvis en hel del på en dålig bäddmadrass som inte klarar av att fördela din kroppstyngd på ett korrekt vis. Vi har tagit del av en hemsida som har skrivit om en mycket fin produkt som fler av oss skulle behöva titta på. På webbsidan tryckavlastandemadrasser.se har vi funnit produkter ifrån Zomna beskrivna och de har efter övervägande fått oss att säga “wow”. Dessa produkter håller minst samma kvalité som konkurrenterna men där finns en avsevärd skillnad då vi går in och ser närmare på priset, miljö och hälsa. Priset kan bli så billigt att du kan köpa två madrasser till samma pris som en av konkurrenternas och hur de lyckats med det beror till stor del på den nya teknik de tagit fram för att producera sina madrasser. De har en ny metod som innebär att det hela vattenbaserat och miljövänligt istället för den varianten med lösningsmedel och övriga miljöfarliga kemiska tillsatser. Detta innebar också att deras madrasser också med fördel kan väljas av allergiker vilket också breddar deras kundbas.

Garanti, ergonomi och PCM
Garantier får du, tio år från fabrik och 30 dagars ångerrätt som du förmodligen aldrig behöver nyttja. Ergonomiskt är de perfekta och avlastar exakt som de ska och om du till exempel vill hitta en bra kombimadrass så kan du finna den via följande länk http://www.tryckavlastandemadrasser.se/kombimadrass/, där du kan läsa om dessa men går du sedan vidare finns där en massa intressant information om hur deras material fungerar som till exempel PCM-materialet som reglerar din kroppsvärme genom att transportera den undan kroppen om du blir för varm. Fördelarna är för många för att förneka kolla upp det själv.