Kvävgas

Kvävgas är en lukt- och färglös gas vars kemiska beteckning är N2, vilket visar att dess molekyler består av två sammanbundna kväveatomer. Vanlig luft består till cirka 78% av kvävgas.

Den upptäcktes åt 1772 av läkaren och kemisten Daniel Rutherford som framställde ren kvävgas genom att ta bort syre och koldioxid från luften. Han fann att gasen kvävde eld och dödade djur.

Kvävekompressorer som http://www.granzow.se/produkter/hogtryckskompressorer/industrikompressorer/verticus-5/ används idag för enkel framställning av kvävgas.

Kvävgas inom industrin
Då bindningarna mellan atomerna i kvävemolekylen är trippelbindningar medför detta att kvävgas i sig är ett trögreaktivt ämne. Kvävgas är en icke brandfarlig gas som ej heller reagerar med syre i form av oxidation. Detta ger en mängd tillämpningsområden, bland annat som skyddsgas inom industrin på grund av sin reaktionströghet men även till att fylla däck på exempelvis flygplan och racerbilar samt vid livsmedelsförpackning för att minska bakterietillväxt.

Flytande kväve
Flytande kväve består av kvävgas som är nerkyld till mindre än minus 196 grader Celsius. Liksom vanlig kvävgas har flytande kväve en mängd användningsområden som dock skiljer sig markant från kvävgasens. I flytande form nyttjas kväve vid frysning av livsmedel, som kylmedel samt vid krymppassning, vilket är sammanfogande av metalldelar utan svetsning. Ett nyare och mer experimentellt användningsområde är kryologin, den kryologiska nedkylningen av organsiska organismer i bevarandesyfte.