Pengar och byggkalkyler

Till syvende och sist så kommer alla byggplaner ner till budgeten. Oavsett om det är privat eller offentligt, stort eller smått, måste man försäkra sig om att allt görs inom givna medel så man inte står där med något halvfärdigt. I värsta fall olagligt, om det inte kan färdigställas. Att använda sig av en kalkylkonsult som http://www.bkkonsulter.se/vara-tjanster/kalkyler kan spara inte bara kronor, utan också en massa tid. I initiala skeden, vid budgivningar osv, kan just tid vara av yttersta vikt.

Vad som räknas på kostnadskalkyler
Kort sagt kan man säga att kostnadskalkyler räknar om arkitektens artistiska och materiella uträkningar till pengar och i sin tur till byggplaner. I ett budgivningsskede kan det vara avgörande för val av konstruktionsbolag. Det är också förekommande att ta in en kalkylkonsult för att värdera, och i vissa fall till och med, verifiera en byggplan. Detta kan ske t ex vid stora arkitekttävlingar.

Mest viktigt är dock affärsplanen och hur allt ifrån cash-flow, till banklån och moms betalningar fungerar parallellt och på ett så smidigt och vinstgivande sätt som möjligt.

Ekonomisk expertis
Offentlig upphandling är ett stort och viktigt område att se till att det görs på bästa möjliga sätt. Ibland kan en bedömning eller upphandling gå fel eller grova omstruktureringar behöver göras. Då kan man också kalla in en kalkylexpert som ekonomisk expert för att ge råd om det som skett varit i god tro eller medvetna felkalkyleringar för att ta vinning på något annat sätt. Dylika tvister är inte så vanligt förekommande privat då det framförallt är en så korrekt och lättarbetad budget som möjligt som man söker.