Vad är snus?

Snus klassas som en tobaksprodukt med ämnet nikotin som sin grund. I början var snuset torrt och användes på ett helt annat sätt än idag. Istället för att som idag stoppa det under läppen så skulle man förr sniffa in snuset. Snus är en produkt som är mest populärt i de skandinaviska länderna men finns även att handla i USA och Ryssland. Snusets nikotin tas upp av saliven och transporteras sedan vidare till kroppens olika organ via blodet.

Hälsorisker
Snus är inte bra för kroppen då det har många risker. Bland annat finns risken att drabbas av olika former av cancer om man snusar för mycket. Dessutom finns risken att drabbas av fetma och höjda värden av blodfetter. Man kan även få alltifrån halsbränna till blodpropp i hjärnan. Även missfärgade tänder och hopdragna tandkött är någonting som mycket snusande kan leda till. Därför ses snus som en hälsofara i sin allmänna mening.

Vilka typer finns det?
På dagens marknad finns det två varianter som man pratar om, vilka är lössnus och portionssnus. Lössnus är, som namnet antyder, löst pulver i en snusdosa. Med denna snusform väljer man själv mängden av snus som man sedan använder för att forma den önskade storleken på prillan, alltså den portion som man vill ha. Dessa doser innehåller vanligen 40 -50 gram snus. Den andra varianten av snus är portionssnus där snuset redan är förpackat som färdiga portioner i en dosa. Vill man läsa mer finns http://www.göra-eget-snus.se/ att tillgå genom nätet.